ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่

http://www.cpct.or.th/?cid=2128948 (สสธท.)

http://www.matpf.com/ (กสธท.)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 094-3561983

ID Line : 094-3561983

เอกสารแนบ

1. ประกาศการรับสมัคร ดาวน์โหลด

2. ใบสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลด

3. ใบรับรองแพทย์ ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :