ตามที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 นั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ที่สอบได้ตามประกาศ มารายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขไทย (สสธท.) สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ชั้น 2 ไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์

เอกสารแนบ

1. ประกาศผลสอบ ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :