ด้วยศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงาน สสธท. จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงาน สสธท. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

เอกสารแนบ

1. ประกาศการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด

2. ใบสมัครเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ :