สหกรณ์ฯ มีสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 

ที่ประสบอุทกภัย

 

สมาชิกเป็นเจ้าของบ้าน 

ได้รับไม่เกิน 5,000 บาท

 

สมาชิกเป็นผู้อาศัย 

ได้รับไม่เกิน 3,000 บาท

 

(ส่งเรื่องที่สหกรณ์ ภายใน 60 วัน) 

 

โทรศัพท์ 044-341441-3 , 044-341454 

ต่อฝ่ายธุรการ หมายเลขภายใน  103 - 105

เอกสารแนบ

ลิงค์ Download เอกสาร ----------------------------------------------> ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้ :