สหกรณ์ "ปรับลดอัตราส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 3 "

     **เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่เกิดความสับสน "ท่านสมาชิก โปรดเลือกการส่งแบบฟอร์ม เพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง" เท่านั้น      

 

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าหุ้นรายเดือน --> ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้ :