ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เอกสารแนบ

1. ประกาศเชิญประชุมฯ ดาวน์โหลด

2. แผนผังเลือกตั้งตามมาตรการป้องกัน Covide-19 ดาวน์โหลด

3. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการ , ผู้ตรวจสอบกิจการ ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้ :