การยื่นซองเสนอราคาใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าวันประชุมใหญ่สามัญ

 

เอกสารแนบ

1. ประกาศเดิม / ใบเสนอราคา ดาวน์โหลด

2. ประกาศใหม่ / ผังพื้นที่จำหน่ายสินค้า ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้ :