ตามที่สหกรณ์ประกาศเลื่อนการประชุมศึกษาอบรม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 และใช้การทดสอบผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 บัดนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการตรวจคะแนนผลการทดสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 69 ราย โดยมีรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 3 ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้ :