แบบฟอร์ม  "คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสรรหา"  มี  2  รูปแบบ  ดังนี้

++ แบบที่ 1  "กรณีสถานที่ปฏิบัติงานไม่ตรงตามหน่วยเรียกเก็บเงินของสหกรณ์”         **คลิก ดาวน์โหลดด้านล่าง

++ แบบที่ 2  “กรณีเกษียณ โอน/ย้าย ลาออก ต้องการลงคะแนนที่หน่วยสรรหากลาง”  **คลิก ดาวน์โหลดด้านล่าง

 

++ ยื่นแบบฟอร์มส่งสหกรณ์ ไม่เกินวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ++

 

เอกสารแนบ

- ดาวน์โหลด แบบที่ 1 “กรณีสถานที่ปฏิบัติงานไม่ตรงตามหน่วยเรียกเก็บเงินของสหกรณ์” ----------------------------> ดาวน์โหลด

- ดาวน์โหลด แบบที่ 2 “กรณีเกษียณ โอน/ย้าย ลาออก ต้องการลงคะแนนที่หน่วยสรรหากลาง” -----------------------> ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้ :