ประชาสัมพันธ์

"รายชื่อผู้สมัครคณะผู้ตรวจสอบกิจการปีบัญชี 2565

สหกรณ์จะดำเนินการเลือกตั้ง วันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565  โดยผู้แทนสมาชิก

ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 "

ณ  โคราชฮอลล์ 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

เอกสารแนบ

อ่าน รายชื่อผู้สมัครคณะผู้ตรวจสอบกิจการปีบัญชี 2565 --------------------------------------------> ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้ :