แบบฟอร์มสมาชิกสหกรณ์ ที่มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนสรรหา

เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจ18 --------> ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบำนาญ ------------> ดาวน์โหลด

แชร์บทความนี้ :