เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน
   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการแจ้งโอนเงินผ่านเว็บไซต์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์
   โดยสมาชิกสามารถทำธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ง่าย ๆ ใน 2 ขั้นตอนดังนี้
1. โอนเงินเข้าสู่บัญชีรับโอนเงินของสหกรณ์
   ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 301-1-52815-2
   ธ.ออมสิน เลขที่บัญชี 0-5459005667-4
   ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 020013818417
   ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 538-419699-3
2. แจ้งวัตถุประสงค์การโอนเงินผ่านเว็บไซต์ https://app.koratcoop.com/m-transf/

สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ที่สำคัญเปิดระบบให้บริการ 24 ชั่วโมงแชร์บทความนี้ :