เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด นำโดย นางอารี โคตรประทุม รองประธานคนที่ 1 เป็นประธานให้การต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์   ณ ห้องประชุมชั้น 3   สำนักงานสหกรณ์ฯ

 

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 14 ก.ย. 2563   09.00    ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ฯ

แชร์กิจกรรมนี้ :