เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์  ณ ห้องประชุมชั้น 3   สำนักงานสหกรณ์  

 

Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 30 ก.ค. 2563   10.00    ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ฯ

แชร์กิจกรรมนี้ :