เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  นำโดย นายแพทย์วชิระ  บถพิบูลย์ ประธานกรรมการดำเนินการ มอบเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี แก่ นายนภดล เพ็ชรสิงห์ นักศึกษาคณะวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และการออกกำลังกาย  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  บุตรนายขวัญใจ เพชรสิงห์ สมาชิกสหกรณ์ หน่วยงานโรงพยาบาลสูงเนิน   ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ฯ 

วันเวลา/สถานที่ : 16 ก.ค. 2563   15.00    ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ฯ

แชร์กิจกรรมนี้ :