“กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน“

         คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ชุดที่ 48  ประจำปี 2567

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 10,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ร่วมบริจาคสมทบอีกจำนวน  13,000 บาท  รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  23,000 บาท  โดยมีผู้แทน

จากโรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) และ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง  เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2567

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กับสหกรณ์ฯ

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 4 ก.ค. 2567   13.00    ห้องประชุมชั้น 3

แชร์กิจกรรมนี้ :