คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  ชุดที่  48  นำโดย 

นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร ประธานกรรมการ มอบทุนการศึกษา ต่อเนื่อง แก่ นางสาวสัญจิตา วิเวก

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3   คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก บุตรีของ นายธนกร  วิเวก   

สมาชิกหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลโคกกรวด   อำเภอเมืองนคราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่   19   กุมภาพันธ์  2567   ณ  ห้องประชุมชั้น  3 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา  จำกัด

 

Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 19 ก.พ. 2567   13.30    ณห้องประชุมชั้น3

แชร์กิจกรรมนี้ :