คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2567 และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด   

มอบขนมและน้ำดื่ม ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)  เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ

และสนับสนุนการจัด"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567”  ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 17 ม.ค. 2567   09.00    โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)

แชร์กิจกรรมนี้ :