เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  นำโดย นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ ประธานกรรมการดำเนินการ  ให้การต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด  ที่ได้เข้าศึกษาดูงานระบบ Online ของสหกรณ์  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 13 ก.ค. 2563   11.00 - 13.30    สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

แชร์กิจกรรมนี้ :