เมื่อวันที่  12  มกราคม  2566   นายจีรังกูร เมืองแก้ว รองประธานกรรมการคนที่ 2 

คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด   

ร่วมสนับสนุน กิจกรรม “ วันเด็ก”  ของ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 

 เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ   ให้เด็กนักเรียน  ตามคำขวัญวันเด็ก พ.ศ. 2566 “รู้หน้าที่  มีวินัย  ใฝ่ความดี”

Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 13 ม.ค. 2566   10.00    โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร)

แชร์กิจกรรมนี้ :