เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566   นางสาวพิชญา แพทย์เกาะ รักษาการรองผู้จัดการ

และคณะเจ้าหน้าที่  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา  จำกัด   มอบพวงหรีดพัดลม   

ให้แก่ทายาทของนางขนิษฐา ทานอุทิศ สมาชิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกสสธท. 

เพื่อแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้วายชนม์ 

ณ วัดกุดจิก  ตำบลกุดจิก  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

 

Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 16 ม.ค. 2566   13.30    ณ วัดกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

แชร์กิจกรรมนี้ :