เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

นำโดย นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ให้การต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด 

เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์  

ณ ห้องประชุมชั้น 4   สำนักงานสหกรณ์ฯ

 

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 7 ก.ค. 2565   10.00    ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ฯ

แชร์กิจกรรมนี้ :