“กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน“

         เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

นำโดย นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร ประธานกรรมการ ชุดที่ 46  

เป็นประธานในพิธี มอบเงินบริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) และ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง  

ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กับสหกรณ์ฯ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ร่วมสมทบทุน จำนวน 23 ทุน

 รวมงบประมาณโครงการ เป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  23,000 บาท  

         ซึ่งการบริจาคทุนดังกล่าว เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองในระดับหนึ่ง

รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียน มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป.

ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานสหกรณ์ฯ

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 26 ก.ค. 2565   13.30    1

แชร์กิจกรรมนี้ :