คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 46  

นำโดย นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร ประธานกรรมการ

มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2565  แก่ นางสาวกัญญพัฒน ไชยทา 

บุตรนายเสถียร ไชยทา  สมาชิกหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5   

ปัจจุบัน นางสาวกัญญพัฒน ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มอบทุน วันที่ 29 มิ.ย.65 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์.

 

วันเวลา/สถานที่ : 29 มิ.ย. 2565   13.30    ห้องประชุมชั้น 3

แชร์กิจกรรมนี้ :