วันเฉลิมพระชนมพรรษา  3 มิถุนายน 2565 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันเวลา/สถานที่ : 2 มิ.ย. 2565   06.00    สหกรณ์ฯ

แชร์กิจกรรมนี้ :