เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร  

๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ 

และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

วันเวลา/สถานที่ : 29 เม.ย. 2565   09.00   

แชร์กิจกรรมนี้ :