วันที่ 22 มีนาคม 2565  “วันครบรอบวันก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด” 

ซึ่งในปีนี้ เป็นปีที่ 45  แห่งการก่อตั้งสหกรณ์  นำโดย นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี 

พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการถวายเพลแด่ภิกษุสงฆ์ และเจริญน้ำพระพุทธมนต์    

        สหกรณ์ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงบันดาลให้ ท่านสมาชิกและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญ สมหวังทุกประการเทอญ

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 22 มี.ค. 2565   10.00    สำนักงานสหกรณ์ฯ

แชร์กิจกรรมนี้ :