เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

นำโดย นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร ประธานกรรมการ  กรรมการดำเนินการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ให้การต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 

เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านโปรแกรมงานและการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์  

ณ ห้องประชุมชั้น 4   สำนักงานสหกรณ์ฯ

 

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 18 มี.ค. 2565   13.00    ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์

แชร์กิจกรรมนี้ :