คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ร่วมมอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่หน่วยงานทางการแพทย์ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขนครราชสีมา โดยมี นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 8 พ.ค. 2563   -    หอประชุมเปรมติณสูลานนท์

แชร์กิจกรรมนี้ :