ภาพบรรยากาศ การเปิดรับสมัครสมาชิก เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

และการรับสมัครคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปีบัญชี 2565

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 20 ธ.ค. 2564   09.00    ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์

แชร์กิจกรรมนี้ :