เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

นำโดย นางอารี  โคตรประทุม  กรรมการและเลขานุการ  เป็นประธานให้การต้อนรับ 

ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด 

เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์  

ณ ห้องประชุมชั้น 4   สำนักงานสหกรณ์ฯ

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 17 ธ.ค. 2564   10.30    ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์

แชร์กิจกรรมนี้ :