คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  นำโดย นายรุ่งโรจน์ วรชมพู เป็นประประธาน

มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2564  แก่ นางสาวกัญญพัฒน ไชยทา 

บุตรนายเสถียร ไชยทา  สมาชิกหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5   

ปัจจุบัน นางสาวกัญญพัฒน ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 

คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มอบ  วันที่ 9 ธค.64  ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานสหกรณ์.

วันเวลา/สถานที่ : 9 ธ.ค. 2564   14.30    ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์

แชร์กิจกรรมนี้ :