เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2564   ณ  ฮอลล์  1    ชั้น 4   เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา   นายแพทย์วชิระ  บถพิบูลย์  ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ รุ่น 1/64”  โดยมี นายรุ่งโรจน์ วรชมพู  ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ   เพื่อให้สมาชิกใหม่ และสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เรื่อง อุดมการณ์หลักการ และวิธีการสหกรณ์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก ตลอดจนรับทราบความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์  และการส่งเสริมการออมให้แก่สมาชิก   

 

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 20 ก.พ. 2564   09.00    เซ็นทรัล นครราชสีมา

แชร์กิจกรรมนี้ :