เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

นำโดย นายสุริยา ค้าสบาย  รองประธาน คนที่  2  เป็นประธานให้การต้อนรับ 

ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด 

เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์   

ณ ห้องประชุมชั้น 3   สำนักงานสหกรณ์ฯ

 

 

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 22 ก.พ. 2564   13.00    ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ฯ

แชร์กิจกรรมนี้ :