เมื่อวัน 25 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการดำเนินการ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด  นำโดย นายจรัญ เผือดจันทึก รองประธานคนที่ 1  เป็นประธานให้การต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการดำเนินการ ผู้แทนสมาชิก และสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด  เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์   ณ ห้องประชุมชั้น 4   สำนักงานสหกรณ์ฯ

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 25 พ.ย. 2563   09.00    ห้องประชุม ชั้น 4

แชร์กิจกรรมนี้ :