วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีถือเป็นวันมหามงคลของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ซึ่งในปีนี้ถือเป็นปีที่ 43 แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ แต่เนื่องจากในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติให้จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 โดยมีการถวายเพลแด่ภิกษุสงฆ์ จำนวน 8 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล มอบเงินสมทบทุนการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ได้แก่ รพ.สต.ปางละกอ อ.สีคิ้ว   รพ.สต.ดอนท้าว อ.โนนสูง  รพ.สต.ครบุรี อ.เมืองยาง  รพ.สต.โคกสี อ.ประทาย และรพ.สต.ยุปอีปูน อ.วังน้ำเขียว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท และเงินทอดผ้าป่าสามัคคีมอบให้วัดบูรพ์ จำนวน 6,599 บาท สหกรณ์ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ จงบันดาลให้ท่านสมาชิกและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญ สมหวังทุกประการเทอญ

Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 
Bridge
 

วันเวลา/สถานที่ : 20 มี.ค. 2563   -    สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

แชร์กิจกรรมนี้ :