Back

[ประกาศ] รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วม "โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์" รุ่นที่ 5
Share
กำหนดการ/สถานที่
- รุ่นที่ 5 วันอาทิตย์ ที่ 7 กรฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด


รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบท้าย

 

    19 มิ.ย. 62 (10:34)

ประกาศรายชื่อสมาชิก รุ่น 5 [PDF]