Back

[ประกาศ] วันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ
Share
ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี นั้น
ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จึงมีมติให้ สหกรณ์หยุดทำการในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดตามราชการกำหนด

รายละเอียกตามสำเนาประกาศแนบท้าย

 

    28 พ.ค. 62 (15:44)

ประกาศวันหยุดสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ [PDF]