Back

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
Share
สถานที่
ไร่อรหันต์ (ศูนย์เรียนรู้เกษตรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง) บ้านกุดปลาเข็ง ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา


กำหนดการ/ระยะเวลา
- รุ่นที่ 1 วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 (50 ท่าน)
- รุ่นที่ 2 วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 (50 ท่าน)

** หากมีผู้สมัครเกินจำนวนจำนวนที่กำหนด สหกรณ์จะคัดเลือกโดยวิธีจัสลากและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมผ่านทางเว็บไซต์

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
โทร. 044-341441-3 ต่อ 101 , 102
โทร (มือถือ). 095-6145107

 

    8 พ.ค. 62 (15:45)

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง [PDF]