Back

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
Share

ตามประกาศสหกรณ์เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบท้าย


 

    18 ก.พ. 62 (08:49)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ [PDF]