Back

โครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์(อบรมสมาชิกใหม่)
Share
เรียนเชิญสมาชิกใหม่ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชุมสมาชิกตามหลักการสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ฯ โปรดอ่านรายละเอียดแนบท้ายเอกสาร

 

    28 ธ.ค. 61 (13:00)

ประกาศโครงการและกำหนดการ - ใบสมัคร - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม [PDF]