Back

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมส่งเสริมอาชีพ ณ สวนอิงฟ้า
Share
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561
ณ สวนอิงฟ้า (เกษตรอินทรีย์สวนผสม) บ้านทัพรั้งพัฒนา ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

 

    22 ส.ค. 61 (09:31)

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ [PDF]