Back

ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
Share
สหกรณ์ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพฯ เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้อาชีพเสริมสร้างรายได้พิเศษ จัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 16.00น. ณ สวนอิงฟ้า อ.ทัพรั้งพัฒนา ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารแนบท้าย

 

    1 ส.ค. 61 (16:20)

ประกาศ / กำหนดการ / ใบสมัคร [PDF]