Back

จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแลเป็นอิสระให้กับสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
Share
เปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการในหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 4 -5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด

 

    30 พ.ค. 61 (14:43)

รายละเอียดโครงการ [PDF]

กำหนดการ [PDF]

ใบสมัคร [PDF]