Back

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม **สมาชิกใหม่**
Share

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม 
"โครงการสหกรณ์เป็นเส้นทางมุ่งสู่ความสำเร็จของสมาชิก" (อบรมสมาชิกใหม่)


รุ่นที่ 1  วันเสาร์ที่ 17 มี.ค. 2561

ณ ห้องประชุมโรงแรมจอมสุรางค์ รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 มี.ค. 2561 

ณ  ห้องประชุม ชั้นที่ 4  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด


 รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 31 มี.ค. 2561

ณ  ห้องประชุม ชั้นที่ 4  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด


ดาวน์โหลดรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 044341441 ต่อ 101 

    2 มี.ค. 61 (11:13)

อบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 1 [PDF]

อบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 2 [PDF]

อบรมสมาชิกใหม่ รุ่นที่ 3 [PDF]