Back

ประกาศรายชื่อ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
Share

โครงการสร้างความแข็มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน"

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา

 

    31 ก.ค. 60 (19:26)

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ [PDF]

กำหนดการ [PDF]