Back

ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ สสธท. รอบพิเศษ**อายุเกิน 57 แต่ไม่เกิน 70 ปี**
Share

ประกาศรับสมัครสมาชิกใหม่ สสธท.

รอบพิเศษ**อายุเกิน 57 แต่ไม่เกิน 70 ปี**

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2560 และ 1-20 สิงหาคม 2560

เวลา 08.30 น. – 15.00 น.  (ในวันทำการ)

***สมาคม สสธท. ขอแก้ไขข้อมูลวันที่รับสมัครเป็น

เพื่อให้ทันรอบคุ้มครองอุบัติเหตุในวันที่1ของเดือนถัดไป

 

    31 ก.ค. 60 (19:03)

ประกาศรับสมัคร [PDF]

ใบสมัครสมาชิกสามัญ [PDF]

ใบสมัครสมาชิกสมทบ [PDF]