สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน

รายการ ประจำเดือน
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ม.ค. และ ก.พ.62 731/2562
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ธ.ค. และ ม.ค.62 3512/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน พ.ย. และ ธ.ค.61 1011/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ต.ค. และ พ.ย.61 510/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ก.ย. และ ต.ค.61 1229/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ส.ค. และ ก.ย.61 68/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ก.ค. และ ส.ค.61 1547/2561
่สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน พ.ค. และ มิ.ย.61 146/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน เม.ย. และ พ.ค.61 685/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน มี.ค. และ เม.ย.61 144/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ก.พ. และ มี.ค.61 93/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ม.ค. และ ก.พ.61 1802/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ธ.ค.60 และ ม.ค.61 641/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน พ.ย.60 และ ธ.ค.60 5612/2560