สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน

รายการ ประจำเดือน
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน เม.ย.60 และ พ.ค.61 525/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน มี.ค.61 และ เม.ย.61 74/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ก.พ.61 และ มี.ค.61 53/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ม.ค.61 และ ก.พ.61 1732/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ธ.ค.60 และ ม.ค.61 491/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน พ.ย.60 และ ธ.ค.60 3712/2560