สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน

รายการ ประจำเดือน
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ส.ค. และ ก.ย. 62 408/2562
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ก.ค. และ ส.ค. 62 987/2562
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 62 536/2562
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน พ.ค. และ มิ.ย.62 425/2562
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน เม.ย. และ พ.ค.62 414/2562
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน มี.ค. และ เม.ย.62 83/2562
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ก.พ. และ มี.ค.62 92/2562
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ม.ค. และ ก.พ.62 1141/2562
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ธ.ค. และ ม.ค.62 4612/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน พ.ย. และ ธ.ค.61 1611/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ต.ค. และ พ.ย.61 1210/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ก.ย. และ ต.ค.61 1329/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ส.ค. และ ก.ย.61 98/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ก.ค. และ ส.ค.61 1547/2561
่สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน พ.ค. และ มิ.ย.61 166/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน เม.ย. และ พ.ค.61 715/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน มี.ค. และ เม.ย.61 144/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ก.พ. และ มี.ค.61 103/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ม.ค. และ ก.พ.61 1812/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ธ.ค.60 และ ม.ค.61 641/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน พ.ย.60 และ ธ.ค.60 5712/2560