สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน

รายการ ประจำเดือน
ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ก.ย. และ ต.ค.61 229/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ส.ค. และ ก.ย.61 48/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ก.ค. และ ส.ค.61 1537/2561
่สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน พ.ค. และ มิ.ย.61 116/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน เม.ย. และ พ.ค.61 655/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน มี.ค. และ เม.ย.61 134/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ก.พ. และ มี.ค.61 83/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ม.ค. และ ก.พ.61 1782/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน ธ.ค.60 และ ม.ค.61 521/2561
สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบประจำเดือน พ.ย.60 และ ธ.ค.60 4712/2560