เกี่ยกับบริการ ATM สหกรณ์

บริการ ATM สหกรณ์

          “ให้ทุกธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่าย” เป็นบริการที่ให้ความสะดวกสบายแก่สมาชิกสหกรณ์ ไม่ว่าจะถอนเงินสด โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า บริการต่าง ๆ ผ่านเครื่อง ATM โดยสมาชิกไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปทำธุรกรรมทางการเงินที่สหกรณ์ เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผ่านระบบ ATM Pool ของธนาคารธนชาต

 

บัตร ATM สหกรณ์

 

อัตราค่าธรรมเนียม

แรกเข้า

ฟรี

รายปี

ฟรี (ปกติ 200 บาท ปัจจุบันสหกรณ์เหมาจ่ายให้)

ออกบัตรทดแทน (บัตรหาย ลืมรหัส บัตรชำรุด)

100 บาท

 

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM

    เครื่อง ATM ธนาคารธนชาต

       ถามยอดเงินคงเหลือ ถอนเงินสด ฟรีค่าธรรมเนียมการทำรายการทั่วประเทศ

       ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านตู้ ATM เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

    เครื่อง ATM ธนาคารอื่น ๆ

       ถามยอดเงินคงเหลือ ครั้งที่ 1 - 4 ของเดือน ฟรี   ตั้งแต่ครั้งที่ 5   10 บาท/รายการ

       ถอนเงินสด ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 - 4 ของเดือน 10 บาท/รายการ   ตั้งแต่ครั้งที่ 5   20 บาท/รายการ

       ถอนเงินสด นอกเขตจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 - 4 ของเดือน 20 บาท/รายการ   ตั้งแต่ครั้งที่ 5   30 บาท/รายการ

       ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านตู้ ATM เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบ PromtPay

ช่วงมูลค่า

ค่าธรรมเนียม

ไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ

ฟรีทุกรายการ

มากกว่า 5,000 – 30,000 บาท/รายการ

ไม่เกิน 2 บาท/รายการ

มากกว่า 30,000 – 100,000 บาท/รายการ

ไม่เกิน 5 บาท/รายการ

มากกว่า 100,000 – 300,000 บาท/รายการ

ไม่เกิน 10 บาท/รายการ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

 

สิทธิประโยชน์ทั่วไป

บริการผ่านเครื่อง ATM ทุกธนาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง

รองรับการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 300,000 บาท/วัน และ

รองรับการทำธุรกรรมผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC)/Online Payment สูงสุด 300,000 บาท/วัน

รองรับการใช้งานร่วมกับบริการ KC Connect ในการแจ้งเตือนเงินเข้า – เงินออกและแจ้งเตือนวงเงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน ATM

ฟรี...! ประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 120,000 บาท ( รายละเอียดความคุ้มครอง)


การใช้งานเบื้องต้น

ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์” สำหรับใช้ ถอน โอน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์

ประเภทบัญชี “ออมทรัพย์” สำหรับใช้ ถอน โอน เงินสวัสดิการวันเกิด/สวัสดิการเกื้อกูลและดอกเบี้ยคืน ที่สหกรณ์จ่ายผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก

ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” สำหรับ ถอน โอน เงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน ATM

การชำระค่าสินค้าหรือบริการ (ต้องโทรเปิดบริการผ่าน Thanachart Contact Center 1770) ผ่านระบบ Online Payment หรือเครื่องรูดบัตรเครดิต (EDC) ระบบจะตัดเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกโดยอัตโนมัติ

รองรับการชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านระบบ Contactless (Pay Wave) โดยนำบัตรแตะบริเวณหน้าจอของเครื่องรับบัตรที่มีสัญลักษณ์ Contactless  (เฉพาะบัตรที่มีสัญลักษณ์ Contactless และกรณียอดชำระมากกว่า 1,500 บาท ต้องใช้ร่วมกับรหัสบัตร ATM ของสมาชิก) โดยระบบจะตัดเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกโดยอัตโนมัติ


เงื่อนไขการสมัคร

เป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงฯ ลูกจ้างชั่วคราว)

มีสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของสหกรณ์ และหรือ

มีสัญญา/วงเงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน ATM


ช่องทางและหลักฐานการสมัคร

สมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้ และหน่วยบริการนอกสถานที่ตามที่สหกรณ์แจ้งประชาสัมพันธ์

บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ไม่ต้องถ่ายสำเนา)


ติดต่ออายัดบัตรและสอบถามข้อมูลได้ที่

ส่วนงาน ATM ฝ่ายทะเบียนหุ้นหนี้ โทร. 044-341441-3 ต่อ 115 หรือ โทร(มือถือ). 098-2701710 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์

Thanachart Contact Center 1770 ตลอด 24 ชั่วโมง


**สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งอาจเกิดจากมติที่ประชุมใหญ่ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า