รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการ ประจำเดือน
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2562 1012/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2562 1511/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562 3010/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 739/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2562 668/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562 567/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 526/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562 425/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 364/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 623/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 732/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 591/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 4412/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561 3111/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2561 5510/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 1189/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561 568/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 637/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561 556/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561 755/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 404/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มี.ค. 2561 363/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561 362/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561 481/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 2212/2560
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พ.ย. 2560 3711/2560