รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการ ประจำเดือน
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562 910/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 719/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2562 648/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562 557/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2562 516/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562 415/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2562 354/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 613/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562 712/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2562 581/2562
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 4312/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561 3011/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ต.ค. 2561 5410/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 1179/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561 568/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 637/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2561 556/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561 755/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 394/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มี.ค. 2561 363/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 ก.พ. 2561 362/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561 481/2561
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 2212/2560
รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พ.ย. 2560 3711/2560